Van 7 tot 10 december 2021 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 9ste editie van de intensieve cursus over verpleegkundige ethiek. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de verpleegkunde en de klinische ethiek.

Er is veel tijd voor discussie voorzien. De voertaal is Engels.

De cursus richt zich tot deelnemers met diverse professionele achtergronden zoals verpleegkunde, geneeskunde, filosofie, gezondheidszorg en doctoraatsstudenten in al deze gebieden. Docenten van hogescholen, leden van commissies voor ethiek en leidinggevenden uit alle sectoren van de gezondheidszorg worden in het bijzonder uitgenodigd.

Voor meer informatie en aanmelding, kunt u rechtstreeks onze cursuswebsite  https://www.kuleuven.be/english/summer-schools/nursing_ethics_2021 bezoeken. U vindt ook informatie via www.cbmer.be onder Intensive Course of in de brochure in bijlage. U kan ook mailen naar Chris.Gastmans@kuleuven.beDeadline voor early-bird-registration is 15 oktober.

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.