Becommentarier de concept indicatoren Delier

Gezocht! Verpleegkundig specialist of verpleegkundige die de indicator Delier wil lezen en van commentaar voorzien! Lees hier de concept versie en geef commentaar aan palliaievezorg@venvn.nl