Commentaarverzoek richtlijn Verslaglegging reactie tot 1 september a.s.

De Hanzehogeschool en het NIVEL hebben, samen met een landelijke projectgroep, gewerkt aan de richtlijn Verpleegkundige en Verzorgende Verslaglegging. Dit was in opdracht van V&VN en ZonMW.

 

De richtlijn beschrijft belangrijke aanbevelingen met de onderbouwing daarvoor, met het doel de verpleegkundige beroepsgroep te ondersteunen om te komen tot verslaglegging die aan de huidige kwaliteitseisen voldoet.

Deze richtlijn is meer dan een herziening van de bestaande richtlijn die uitkwam in 2011. Deze richtlijn is uitgebreider in zijn maatschappelijke, professionele en wetenschappelijke onderbouwing. De richtlijn heeft oog voor landelijke ontwikkelingen en bespreekt bestaande en recente wetgeving in dit kader. Daarnaast heeft de richtlijn oog voor toepasbaarheid, efficiëntie en doelgerichtheid als de verslaglegging gebruikt wordt bij de overdracht van de zorg.

Hier vindt u  de conceptversie van de richtlijn Verpleegkundige en Verzorgende Verslaglegging. Commentaar op de conceptversie van deze richtlijn wordt zeer gewaardeerd!  Zend deze naar palliatievezorg@venvn.nl

 

2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.