In 2018 is de ontwikkeling van de richtlijn ‘chronische beademing’ gestart op initiatief van de Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA) en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar. 

Deze nieuwe richtlijn chronische beademing heeft tot doel de zorg rond de chronisch beademde patiënt verder te optimaliseren zodat er een effectieve en veilige behandeling gewaarborgd kan blijven. Dit kan worden bereikt door tijdige en accurate doorverwijzing en diagnostiek, tijdig en adequaat onderzoek en instelling op chronische beademing, een op de individuele patiënt afgestemde begeleiding en een optimaal georganiseerd zorgnetwerk.

 

U heeft tot 1 mei de tijd de richtlijn door te nemen en van commentaar te voorzien. Commentaar kan naar: palliatievezorg@venvn.nl

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.