Wie wil de herziene richtlijn rond palliatieve sedatie lezen en van commentaar voorzien?

In 2019 startte een multidisciplinaire commissie met de herziening van de richtlijn Palliatieve Sedatie. Zij leggen nu graag de concepttekst van de richtlijn voor aan betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen als ook Patiëntenfederatie Nederland.

Lees de conceptrichtlijn en reageer naar palliatievezorg@venvn.nl  

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.