Op donderdag 9 november 2023 hebben wij een groots opgezet congres georganiseerd onder de titel “De Magie van Muziek bij Dementie”. Deze titel geeft al aan dat de kracht en het belang van muziek voor mensen met dementie een magische werking heeft. De sprekers en workshopbegeleiders zullen daar dan ook volop op ingaan. De opbrengsten van dit congres komen ten goede aan toekomstige projecten van Stichting De Vrolijke Noot.
Lees hier verder

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.