Wie wil namens V&VN PZ deelnemen aan de werkgroep richtlijn 'Delier in de palliatieve fase'.

Wie wil deelnemen aan de werkgroep Delier in de palliatieve fase, of wil meelezen met de revisie van deze richtlijn?

Laat het weten via palliatievezorg@venvn.nl 

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.