Voor de ontwikkeling van de handreiking Complementaire Zorg in de palliatieve fase zoeken wij leden die willen bijdragen aan de handreiking.Graag reactie voor 25 januari 2022 naar palliatievezorg@venvn.nl

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.