Op initiatief van de agendacommissie Richtlijnen Palliatieve zorg wordt de richtlijn ‘Dehydratie en vochttoediening’ gereviseerd (via de evidence based methodiek). De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart, onder voorzitterschap van prof. dr. J.J.M. van Delden, hoogleraar medische ethiek en specialist ouderengeneeskunde (n.p). IKNL verzorgt de procesbegeleiding en financiert de richtlijn.

Graag attenderen wij u op de start van dit revisietraject en bieden wij u de mogelijkheid om aan te geven welke knelpunten uit de praktijk rondom de palliatieve zorg u op dit onderwerp ervaart. De belangrijkste knelpunten zullen in de richtlijn worden uitgewerkt. Wij vragen aan u de knelpuntenenquête  in te vullen tot uiterlijk maandag 5 september a.s. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. 

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.