Om de knelpunten te verzamelen vragen wij u deze knelpuntenenquête in te vullen. Op basis van literatuur zijn al enkele knelpunten geïnventariseerd. Met deze enquête wordt u gevraagd deze knelpunten te prioriteren. Daarnaast kunt u andere knelpunten rondom palliatieve zorg voor mensen met Parkinson aangeven.

De knelpuntenenquête is in te vullen tot uiterlijk 29 augustus 2021. Het invullen duurt maximaal 10 minuten.

Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet ontvangen.

 


2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.