Knelpuntenenquête Obstipatie in de palliatieve fase

Voor de herziening van deze richtlijn worden zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk rondom de zorg voor patiënten met obstipatie ervaren. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt. Om knelpunten te verzamelen vragen wij u deze knelpuntenenquête in te vullen. Graag voor 14 augustus 2020

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.