De richtlijnen Ascites, Hypercalciëmie en Koorts worden herzien onder voorzitterschap van dr. Alexander de Graeff, internist-oncoloog en hospice-arts. Deze richtlijnen zullen tegelijkertijd worden herzien. De richtlijn koorts zal zich hoofdzakelijk richten op tumorkoorts. Om u als zorgverlener zo min mogelijk te belasten, bevat deze enquête knelpunten die betrekking hebben op zowel ascites, hypercalciëmie als tumorkoorts. Wij willen u vragen om aan te geven welke knelpunten u ervaart rondom ascites, hypercalciëmie en/of tumorkoorts. Mocht u geen expertise hebben op het gebied van één op deze onderwerpen, dan kunt u dit per onderwerp aangeven.

Klik hier om naar de enquete te gaan

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.