Dit is de definitieve versie 5.0 van de Leidraad Triage thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij een oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19. 

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.