Op donderdag 18 maart jongstleden was de aftrap van de projectgroep. Deze projectgroep, bestaande uit enthousiaste leden vanuit zowel het praktijkveld als het onderwijsveld.  

Tijdens deze eerste bijeenkomst is gesproken over de termen ‘generalist’, ‘specialist’ en ‘expert’ zoals deze zijn opgenomen in het Kwaliteitskader palliatieve zorg (2020).

Afgesproken is ons nu te richten op het omschrijven van het competentieprofiel voor de specialist palliatieve zorg.  

De projectgroep bestaat uit de volgende leden:  

 • Ellen de Nijs, Verpleegkundig Specialist LUMC 

 • Sjaak Thijssen, verpleegkundige Palliatieve ZorrgCovid-thuisteam Nijmegen 

 • Els Verschuur, Projectleider COMPASSION; COPD Palliative and Supportive care Implementation 

 • Namke Groenveld, gespecialiseerd verpleegkundige Palliatieve zorg en docent Erasmus MC 

 • Anne van Boxtel, bestuurslid V&VN PZ 

 • Anita Timmermans, coördinerend verpleegkundige hospice de Duinsche hoeve 

 • Carriene Roorda-Lukkien, epidemioloog Docent/onderzoeker Health Care Hogeschool Viaa 

 • Marjolein van Meggelen, Studieleider post-hbo palliatieve zorg 

 • Paul Vogelaar, Verpleegkundig expert at Lux Nova, palliatieve zorg & training 

 • Joyce Heijnsdijk, Joyce Heijnsdijk Ontwikkel Buro  

 • Gerard Castermans, directeur ZorgSense BV, projectleider O2PZ en projectleider van dit project. 

 

Het project richt zich op de beschrijving van de CanMEDS-rollen, EPA’s en gedragskenmerken passend bij zorgprofessionals op het competentieniveau van NLQF6. Veelal is de ‘specialist’ palliatieve zorg, vanuit zijn functie werkzaam in een vakgebied waar palliatieve zorg frequent deel uitmaakt van de dagelijkse praktijk, maar niet de belangrijkste focus is. De specialist palliatieve zorg is bij voorkeur ingebed in een gespecialiseerd team palliatieve zorg.  

 

 

In vervolg op dit competentieprofiel voor de ‘specialist’ kunnen ook de profielen voor de verzorgende (IG) alsmede verpleegkundig specialist en de profielen voor de ‘expert’ opgesteld worden 

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.