Nieuwsbrief Special Interest Group Spiritualiteit

Nieuwe richtlijn Zingeving en Spiritualiteit bijna klaar De nieuwe richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase verschijnt een dezer weken. Een werkgroep, waarin o.a. twee leden van onze SIG spirituele zorg denkt na over de manier waarop de richtlijn landelijk geïmplementeerd kan worden.

Het verschil met de eerste richtlijn is dat de structuur anders is, de onderbouwing beter en het draagvlak groter. Deze richtlijn is tot stand gebracht met verschillende beroepsgroepen zoals artsen, verpleegkundigen, psychologen en geestelijk verzorgers en geautoriseerd door de beroepsorganisaties. Een belangrijke stap in het proces op weg naar verdere professionalisering en standaardisering in de spirituele zorg. We hebben nu draagvlak binnen de palliatieve zorg, en je ziet dat er een beweging op gang is gekomen om het te verbreden naar de hele zorg.

Enthousiaste collega’s gezocht Op dit moment bestaat de SIG spirituele zorg uit 3 leden; we doen ons best maar de slagkracht van onze werkgroep is gering; we blijven natuurlijk enthousiast met elkaar nadenken over de manier waarop we spirituele zorg als essentieel onderdeel in de verpleegkundige praktijk kunnen krijgen en houden, we denken na over scholing en onderzoek in dit veld, en we schuiven aan waar specifieke richtlijnen hierover moeten worden herontwikkeld.

Ben je geïnteresseerd in dit deel van je werk en zou je graag met ons mee willen denken en doen, zodat spirituele zorg nog beter op de verpleegkundige kaart komt, neem dan contact met een van ons op, je bent van harte welkom in ons “team”!

Boekrecensie: Willem Ritsier (1959) is scriptschrijver en illustrator. Die twee talenten bracht hij samen bij het maken van een autobiografische graphic novel, een stripverhaal. Het gaat over de reis die hij en zijn vrouw Will door de medische wereld maakten nadat een knobbeltje in haar borst werd ontdekt.

Ze waren bijna dertig jaar samen en kregen twee kinderen.

Opvallend is dat de personages geen gezichten hebben. Emoties worden uitgedrukt door lichaamstaal. Een hoofd schuin naar onderen getekend betekent bijvoorbeeld moedeloosheid. Dat werkt feilloos.

Ook het kleurgebruik spreekt boekdelen: is de stemming opgewekt, dan is het basispalet fris helderblauw, geel en rood. Daalt de stemming, is er sprake van tegenslag, dan versomberen de kleuren of resten slechts grijstinten.

Na vijf jaar vol angst en talloze behandelingen lezen we in een tekstballonnetje boven Wills hoofd: ‘Het is mooi geweest Willem. Het is tijd’. Ze krijgt euthanasie. De laatste bladzijde is zwart.

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.