In opdracht van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en ZonMw is de Universiteit Maastricht/ Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg gestart met de ontwikkeling van de verpleegkundige richtlijn onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg wordt door de Wet zorg en dwang (Wzd), die sinds 1 januari 2020 van kracht is, gedefinieerd als: zorg waartegen de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet. Het doel van de richtlijn is om praktische handvatten te bieden om de toepassing van onvrijwillige zorg te voorkomen en/of te reduceren. De richtlijn zal zich richten op onvrijwillige zorg in de intra- en extramurale ouderenzorg en verstandelijk gehandicapten zorg.

Voor dit project willen ze een werkgroep samenstellen die een goede afspiegeling vormt van de verpleegkundige beroepsgroepen die in het bijzonder betrokken zijn bij de zorg voor ouderen met een cognitieve beperking en mensen met een verstandelijke beperking (zowel intra- als extramurale zorg). Daarom zijn wij op zoek naar:

•           1 verzorgende werkzaam in de ouderenzorg
•           1 verpleegkundige werkzaam in de ouderenzorg
•           1 verpleegkundig specialist werkzaam in de ouderenzorg
•           1 wijkverpleegkundige werkzaam in de ouderenzorg
•           1 verzorgende werkzaam in de verstandelijk gehandicapten zorg
•           1 verpleegkundige werkzaam in de verstandelijk gehandicapten zorg
•           1 verpleegkundig specialist werkzaam in de verstandelijk gehandicapten zorg

De 1e online werkgroep bijeenkomst vindt 4 januari 2021 plaats.

 

Heb je interesse? Mail naar palliatievezorg@venvn.nl 

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.