Deze concept verpleegkundige richtlijn is gericht op de ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg, zowel intra- als extramuraal.
Er wordt specifiek gevraagd wat men vindt van de juistheid, compleetheid, complexiteit en helderheid van de aanbevelingen en men is ook benieuwd of de aanbevelingen aansluiten binnen de huidige werkwijze van de leden.
 
Tevens is voor deze commentaarronde is een digitale vragenlijst opgesteld waarin je per aanbeveling een aantal vragen kunt beantwoorden. Deze vragenlijst is beschikbaar via deze link: https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_d4jCuQzG6E9b7CK

Graag invullen voor 31 maart 2023

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.