De richtlijn Obstipatie in de Palliatieve fase gepubliceerd is op Pallialine. Deze richtlijn is multidisciplinair  inhoudelijk zeer compleet en voldoet aan de kwaliteitseisen voor richtlijnen.

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.