De afgelopen periode is door een werkgroep, bestaande uit afgevaardigden van de V&VN, NVVS, NHG, NKI, en NFK, gewerkt aan het opstellen van de conceptrichtlijn Veranderende seksuele gezondheid bij chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking en ouderen. De richtlijn is ontwikkeld in opdracht van de V&VN en ZonMw en is ondersteund door een projectgroep met medewerkers van het Trimbos-instituut en Rutgers. 

Wie heeft er commentaar op de herziene richtlijn Veranderde Seksuele Gezondheid?

Verzoek om de richtlijn te lezen en indien nodig van commentaar te voorzien.

Geef je commentaar door aan palliatievezorg@venvn.nl

Graag voor 5 juni 2021 reactie

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.