Graag willen we u uitnodiging om deel te nemen aan een reflectiebijeenkomst over knelpunten in de wijkverpleging bij cliënten met een risico op bloedingen. Doel reflectiebijeenkomst: Samen met verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten uit de wijkverpleging en cliëntenvertegenwoordigers reflecteren op knelpunten in de wijkverpleging bij cliënten met een risico op bloedingen. Ook willen we bespreken wat nodig is om de ervaren knelpunten op te lossen.

Achtergrond onderzoek: Het Nivel heeft in opdracht van beroepsvereniging V&VN onder verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in de wijkverpleging onderzocht welke knelpunten zij ervaren bij cliënten met een risico op bloedingen. In de bijeenkomst presenteren wij u als eerste enkele resultaten.
Graag willen we samen met u reflecteren op deze resultaten. Ook willen we tijdens de bijeenkomst met elkaar van gedachten wisselen wat vervolgacties zijn om de ervaren knelpunten aan te pakken. Uw inbreng hierbij is van groot belang.
Hoe kunt u zich aanmelden? Indien u in principe bereid bent om aan de reflectiebijeenkomst deel te nemen horen we dat graag. U kunt hiervoor mailen naar Sofie Noorland: s.noorland@nivel.nl.
Er is een vacatievergoeding (€75 per persoon) beschikbaar en eventuele reiskosten worden vergoed.
Datum: Woensdag 5 april
Tijdstip: Inloop vanaf 15.15 uur. Start om 15.30 uur en einde om 17.00 uur.
Locatie: V&VN, Orteliuslaan 1000, 3528 BD te Utrecht

Met vriendelijke groeten namens het projectteam van het Nivel, Wanda Bemelmans, Sofie Noorland en Kim de Groot

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.