Verzoek commentaar conceptrichtlijn Mantelzorg

Het Radboudumc is, op verzoek van V&VN, bezig met de ontwikkeling van de richtlijn mantelzorg met als doel om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen of te verminderen.

Dit hebben we gedaan op basis van wetenschappelijke literatuur en kennis uit de praktijk. De richtlijn is bedoeld voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die in hun werk in aanraking komen met mantelzorgers. Dus zowel in de wijkzorg, het ziekenhuis, de zorginstelling, de arbodienst als op school.

Met ‘mantelzorgers’ bedoelen we partners, jonge of volwassen kinderen, maar ook andere familieleden, buren en vrienden die een belangrijke rol spelen bij de verzorging en begeleiding van een hulpbehoevende (www.scp.nl).

In de richtlijn maken we onderscheid in mantelzorgers in verschillende levensfasen: jonge mantelzorgers (tot 25 jaar), werkende/niet werkende mantelzorgers (van 25 tot 67 jaar) en oudere mantelzorgers (vanaf 67 jaar). Deze richtlijn gaat over alle mantelzorgers, ongeacht de ziekte van degene voor wie men zorgt en (culturele) achtergrond.

De richtlijn is in concept klaar (zie bijlage) en we willen graag vanuit verschillende perspectieven commentaar ontvangen. Uw commentaar op de conceptversie van deze richtlijn wordt zeer gewaardeerd! Stuur deze naar palliatievezorg@venvn.nl

Lees hier de conceptrichtijn

2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.