In september 2020 startte een multidisciplinaire werkgroep met de herziening van de richtlijn ‘obstipatie in de palliatieve fase’. Wij leggen nu graag de concepttekst van de richtlijn voor aan betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen, als ook patiëntenorganisaties en relevante koepelorganisaties.

Wilt u uw reactie uiterlijk 25 oktober invullen op bijgevoegd commentaarformulier?

En dit formulier mailen naar palliatievezorg@venvn.nl

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.