De richtlijn ‘Slaapproblemen in de palliatieve fase’ wordt momenteel herzien. In kader van deze herziening is onder andere literatuuronderzoek uitgevoerd naar het effect van medicamenteuze interventies op het verminderen van slaapproblemen bij patiënten in de palliatieve fase. Er zijn geen gecontroleerde gerandomiseerde studies gevonden die het effect van benzodiazepine-agonisten, antipsychotica, antidepressiva, valeriaan en intermitterende sedatie op insomnia hebben onderzocht bij patiënten in de palliatieve fase.

Om goede aanbevelingen te kunnen doen, wil de werkgroep graag van zorgprofessionals met expertise en ervaring in de palliatieve zorg weten welke welke slaapmedicatie in de palliatieve fase het meest voorgeschreven wordt en wat de ervaringen qua effectiviteit zijn.

Klik hier voor de vragenlijst

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.