V&VN-lid Ria de Korte gepromoveerd

Ria de Korte-Verhoef, lid van V&VN Palliatieve Zorg en V&VN Wetenschap in Praktijk is 2 september 2014 gepromoveerd bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar onderzoek toont aan dat een ziekenhuisopname aan het einde van het leven voorkomen kan worden als er vooraf goede afspraken worden gemaakt.

Aanbevelingen
Bekend is dat ruim de helft van de niet plotseling overleden patiënten in de laatste drie levensmaanden wordt overgeplaatst van thuis naar het ziekenhuis. De meeste Nederlanders willen echter het liefst thuis blijven aan het levenseinde. Ria de Korte-Verhoef is verpleegkundige en gezondheidswetenschapper, werkzaam bij VUmc. Zij onderzocht de vermijdbaarheid van ziekenhuisopnames aan het einde van het leven. Zij komt met de volgende vijf aanbevelingen om een ziekenhuisopname te voorkomen:

  • Markeer dat de dood nadert en maak een omslag in het denken over het verdere verloop van de ziekte.
  • Denk na over de inrichting van de acute behandeling en zorg aan het levenseinde.
  • Start anticiperende gesprekken en interventies voor het omgaan met te verwachte problemen.
  • Zorg voor 'totale' begeleiding en monitoring van patiënten en familie gedurende het ziekteproces, zowel somatische als psychisch.
  • Regel continuïteit in zorg en behandeling thuis.

Voorkomen moeilijk
Ria de Korte-Verhoef geeft in haar onderzoek ook aan dat het moeilijk blijft om ziekenhuisopname aan het levenseinde te voorkomen: "Vanwege de complexiteit van de situatie rondom de patiënt: het onvoorspelbare ziektetraject, de veelal acute problemen van somatische of psychosociale aard en de interactie tussen professionals kan ziekenhuisopname toch nodig zijn."

 

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.