In 2019 heeft overleg plaatsgevonden tussen IKNL, vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Daar is besloten om de richtlijn ‘Amyotrofische laterale sclerose’ uit 2009 te herzien. Eind 2019 startte een multidisciplinaire commissie met de herziening van de richtlijn ‘Zorg voor mensen met Amyotrofische laterale sclerose - ALS’. Wij leggen nu graag de concepttekst van de richtlijn aan betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen alsook Spierziekten Nederland, ALS Patients Connected en Patiëntenfederatie Nederland voor.

PZNL ontvangt graag van patiëntenorganisatie/beroepsvereniging/wetenschappelijke vereniging commentaar op deze concepttekst. Zij vinden het belangrijk uw argumentatie te horen als u het niet eens bent met een conclusie en/of aanbeveling in deze conceptversie. Ook willen we graag weten welke wijziging u voorstelt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat u eventuele problemen met betrekking tot de implementatie die u voorziet vermeldt.

De uiteindelijke richtlijn wordt in digitale vorm opgenomen op Pallialine en in de Richtlijnendatabase.

Wilt u uw reactie uiterlijk vóór 20 januari 2021 naar: palliatievezorg@venvn.nl

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.