Wie wil meedenken over richtlijnen palliatieve zorg. Past het onderwerp bij de beroepsgroep, sluit het aan bij de praktijk..
3-4 x per jaar, 3 uur per keer met een vergoeding van €75 per vergadering.

Ben jij verzorgende, verpleegkundige of verpleegkundig specialist?
Meld je aan!!

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.