De herziening van onderstaande richtlijnen worden opgestart. Dit zijn de laatste richtlijnen uit het Meerjarenplan Richtlijnen Palliatieve Zorg.  Het betreft de richtlijnen:

  • Ascites in de palliatieve fase
  • Dehydratie en vochttoediening in de palliatieve fase
  • Diarree in de palliatieve fase
  • Hoesten in de palliatieve fase
  • Hypercalciëmie in de palliatieve fase
  • Klachten van de mond in de palliatieve fase
  • Koorts in de palliatieve fase
  • Oncologische ulcera in de palliatieve fase

 

Wie wil V&VN PZ vertegenwoordigen in een van deze richtlijnen?

Graag reactie naar palliatievezorg@venvn.nl 

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.