De vereniging V&VN

V&VN is een beroepsvereniging met inmiddels 100.000 leden. De vereniging is zo ingericht dat er veel contact is met de leden: wat houdt de leden bezig en wat verwachten zij van hun vereniging? Maar ook dat V&VN snel en deskundig kan inspelen op ontwikkelingen in de zorg en in het vak.V&VN is opgebouwd uit:  het verenigingsbestuur, de ledenraad, de afdelingen en platforms, de bestuurscommissies, het bureau.

De vereniging kent inmiddels 42 afdelingen, waarvan de V&VN Palliatieve Zorg er 1 is. V&VN Palliatieve Zorg draagt bij aan de professionalisering van de verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in de palliatieve zorg, in verbinding met elkaar en met anderen.

 

Heeft u vragen over palliatieve zorg? Zoek contact met uw lokale netwerk palliatieve zorg, via deze link

Verhalen uit het veld:

Klik hier voor de website van V&VN

klik hier voor de website van Palliaweb