DE VERENIGING V&VN

V&VN is een beroepsvereniging met inmiddels100.000 leden. De vereniging is zo ingericht dat er veel contact is met de leden: wat houdt de leden bezig en wat verwachten zij van hun vereniging? Maar ook dat V&VN snel en deskundig kan inspelen op ontwikkelingen in de zorg en in het vak.V&VN is opgebouwd uit: het verenigingsbestuur, de ledenraad, deafdelingen en platforms, de bestuurscommissies, hetbureau.

De vereniging kent inmiddels42 afdelingen, waarvan de V&VN Palliatieve Zorg er 1 is. V&VN Palliatieve Zorg draagt bij aan de professionalisering van de verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in de palliatieve zorg, in verbinding met elkaar en met anderen.

Heeft u vragen over palliatievezorg in uw regio? zoek contact met uw lokale netwerk via de link

Klikhiervoor de website vanV&VN

klikhiervoor de website van Palliaweb, ook voor alle bij- en nascholingen in de palliatieve zorg: palliaweb.nl/opleidingen

 

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.