ONTMOETINGSPLAATS

V&VN Palliatieve Zorg is klaar voor een nieuwe stap in haar bestaan. Van een opbouwende vereniging die haar specialisme op de kaart heeft gezet, beweegt de vereniging zich nu naar een positie als “ontmoetingsplaats” waar leden hun deskundigheid halen en brengen, een vereniging die kennis en kunde genereert en beschikbaar stelt.

Met deze website willen wij de onderlinge communicatie en informatie uitwisseling ondersteunen. De website fungeert als digitale ontmoetingsplaats voor onze leden en er wordt informatie gegeven over palliatieve zorgverlening aan andere zorgprofessionals.

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.