OVER V&VN PALLIATIEVE ZORG

De V&VN Palliatieve Zorg (voorheen Nederlandse Vereniging voor Verpleegkundigen werkzaam in de palliatieve zorg, NVVPZ) is in 2002 opgericht ter bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van verpleegkundigen werkzaam in de palliatieve zorg. Inmiddels is de V&VN Palliatieve Zorg gegroeid tot een vereniging met een kleine1100 leden. En behoren ook  verzorgenden en verpleegkundig specialisten tot de doelgroep van de afdeling Palliatieve Zorg..

 

Over V&VN algemeen.
V&VN is een beroepsvereniging met ruim 100.000 leden. De vereniging is zo ingericht dat er veel contact is met de leden: wat houdt de leden bezig en wat verwachten zij van hun vereniging? Maar ook dat V&VN snel en deskundig kan inspelen op ontwikkelingen in de zorg en in het vak. Een belengrijk onderdeel van de V&VN is het kwaliteitsregister.  Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden is een online registratiesysteem waar je als verpleegkundige of verzorgende vastlegt wat je doet aan deskundigheidsbevordering. Door de beroepsgroep is, in samenspraak met betrokkenen, een standaard opgesteld, waaraan je je kunt spiegelen en kunt zien of je voldoende bekwaam bent.

De missie van V&VN:
Onze beroepsgroepen in staat stellen hun beroep met trots, passie en professioneel uit te oefenen.​


Wat doet de V&VN:
De activiteiten van V&VN zijn er op gericht haar doelgroepen in staat te stellen hun beroep op het hoogste kwaliteitsniveau en met trots, passie en professioneel uit te oefenen. V&VN zorgt ervoor dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten zich bij de ontwikkeling en de uitoefening van hun beroep gesteund voelen.

V&VN stelt normen en ontwikkelt standaarden waaraan de professionals zich kunnen spiegelen en waarmee de omgeving zicht krijgt op wat van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten verwacht mag worden. V&VN gaat voor in de ontwikkelingen van de beroepen en stimuleert beleidsmakers tot het ontwikkelen van een systeem waarin de professionals gestimuleerd worden hun vak op het hoogste niveau uit te oefenen. V&VN voert drie registers waarin verpleegkundigen en verzorgenden vastleggen wat zij doen aan deskundigheidsbevordering

V&VN streeft er de komende jaren naar door te groeien tot een sterke vereniging met 100 duizend leden die zich voor een groot deel actief betrokken voelen bij de vereniging en bij haar activiteiten. V&VN is voortdurend in gesprek met leden, stakeholders en beleidsmakers. V&VN werkt aan draagvlak voor de positie van de professionals. V&VN neemt de leiding als dat in het belang van de leden nodig en wenselijk is. V&VN is creatief, ruimdenkend en heeft passie voor de zorg.

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.