WIE ZIJN WIJ?

De afdeling geeft verpleegkundig specialisten,  verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam binnen de palliatieve zorg een ontmoetingsplaats, waar zij hun kennis, kunde en inspiratie op dit gebied (of van hun beroep) kunnen vermeerderen en/of delen.

V&VN Palliatieve Zorg draagt bij aan de professionalisering van de verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in de palliatieve zorg, in verbinding met elkaar en met anderen.

Leidend daarbij is de definitie van palliatieve zorg zoals deze door de WHO in 2002 is gedefinieerd:

'palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en het verlichten van het lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van de pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard'

V&VN Palliatieve Zorg zet sterk in op uitwisseling en overdracht van kennis.

Omdat palliatieve zorg een onderdeel is van bijna alle afdelingen van V&VN, is het bestuur in overleg met de leden in  2017 en 2018 zoekende hoe aandacht voor palliatieve zorg onder alle doelgroepen in de zorg en dus alle afdelingen van de V&VN gestalte en aandacht kan krijgen.

We werken samen met het Landelijk Steunpunt Palliatieve Zorg 'Agora', www.agora.nl; Palliactief,www.palliactief.nl, de Associatie van Hospice Care Holland (ACHC) www.hospices-highcare.nl en het Integraal Kankercentrum NederLand (IKNL) www.iknl.nl . Ook zijn we vertegenwoordigd in de kerngroep palliatieve zorg.

Tevens zijn we betrokken bij het kennisplein Zorg voor beter, een gezamenlijk initiatief van VenVN, Vilans, ActiZ en ZonMw. Het geeft een overzicht van informatie voor de zorgverlener, goede voorbeelden en richtlijnen palliatieve zorg. Voor uitgebreide informatie over palliatieve zorg: www.zorgvoorbeter.nl/palliatievezorg

Palliatieve zorg is multidisciplinaire zorg, de V&VN Palliatieve Zorg richt zich via deze website, Pal voor Profs, op verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.