PALLIATIEVE ZORG

Met de term “palliatieve zorg” wordt specifiek de verpleegkundige en verzorgende hulpverlening bedoeld, die in het kader van de integrale palliatieve zorg wordt verleend.

Een verpleegkundige werkzaam in de palliatieve zorg, beschikt over de kennis, vaardigheden en attitude zoals benoemd in het beroepsdeelprofiel, kwaliteitskader  en competentieomschrijving volgens CANMEDS voor verpleegkundigen in de palliatieve zorg.

Op 20 mei 2022 vond de lancering plats van het profiel palliatieve zorg verpleegkundige. Kijk hiervoor op de homepage.

Het beschrijven van de specifieke competenties van verzorgenden werkzaam in de palliatieve zorg  is in ontwikkeling.

Palliatieve zorg wordt systematisch, planmatig en multidisciplinair verleend; verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten maken deel uit van een team en werken nauw samen met verschillende professionals, die deze zorg voor palliatieve patiënten realiseren.

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.