DOELGROEP

V&VN PZ richt zich op verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundige specialisten die werkzaam zijn of speciale interesse hebben voor de palliatieve zorg.

Zij kunnen werkzaam zijn in specifieke palliatieve zorgsettingen, maar ook behoren tot de groep generalistisch opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden of verpleegkundigen en verzorgenden met andere aandachtsgebieden, die geen lid zijn van V&VN Palliatieve Zorg. Onze afdeling wil ook voor deze niet-leden, die in hun werk wel te maken krijgen met palliatieve zorg, specialistische kennis en kunde actief beschikbaar stellen.   

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.