Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start op 15-11-2022 een landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg. Dat is hulp en zorg om het leven van mensen die niet meer beter worden en hun naasten zo goed mogelijk te houden. Doel van de campagne is dat patiënten en hun naasten actief nadenken over zorg in de laatste levensfase.

Uit onderzoek van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) blijkt dat ongeneeslijk zieke mensen niet altijd passende palliatieve zorg krijgen, onder meer omdat ze de mogelijkheden niet altijd kennen. Daarom moedigt de campagne deze mensen aan om met hun naasten en zorgverleners stil te staan bij hun wensen en grenzen in hun laatste levensfase. De campagne moet ook zorgverleners stimuleren om het gesprek over palliatieve zorg op tijd te voeren. Lees het persbericht in de bijlage
En kijk verder op
https://news.pressmailings.com/hvdm/toolkit-palliatieve-zorg

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.