Als je voor de keus komt te staan: naar de IC of niet?

‘In het geval ik besmet ben met het Corona-virus en om te overleven beademd moet worden op de IC dan deel ik hierbij mee dat ik dat niet wil. Een goede verzorging door liefdevolle palliatieve zorg is wat mij voor ogen staat.’ Lees hier verder