Carlo Leget heeft zich toegelegd op de zorg rond het levenseinde, nog specifieker op waardig sterven. De hoogleraar Zorgethiek heeft daar zelfs een eigen model voor ontwikkeld: het diamantmodel. Wij gingen in aanloop naar het congres ‘Palliatieve zorg: waardig naar het einde’ in gesprek met Leget. “Zorgverleners kunnen helpen door de juiste vragen te stellen of een luisterend oor te bieden.” Lees verder

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.