Delier: bespreek in de palliatieve fase tijdig levenseindewensen

Bij één op de vier patiënten die overlijden na palliatieve sedatie, was onbehandelbare delier de aanleiding om palliatieve sedatie toe te passen. De acute verwardheid van de patiënt kan een belemmering zijn om hem of haar te betrekken bij de beslissing om over te gaan tot palliatieve sedatie, zo schrijven onderzoekers van het NIVEL in Huisarts & Wetenschap.

Delier is een plotselinge verwardheid, die vaak optreedt bij ouderen en zich uit in achterdocht, hallucinaties of onrustig bewegen. Vaak hebben mensen met delier zelf niet in de gaten dat ze verward zijn.

Lees verder:http://www.nivel.nl/nieuws/delier-bespreek-in-de-palliatieve-fase-tijdig-levenseindewensen

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.