Palliatieve en complexe ouderenzorg is slechts een (zwaarwegend) deel van het dagelijks werk van de meeste zorgverleners en vrijwilligers in de zorg. Gespecialiseerde informatie uit internationale tijdschriften is voor hen minder toegankelijk. e-pal voorziet op een praktische manier in deze behoefte.
Kijk op Palliaweb om je aan te melden: https://palliaweb.nl/e-pal
klik hier voor de februari nieuwsbrief.

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.