Eerste uitgave Kerncijfers Palliatieve Zorg

Er zijn nog relatief weinig cijfers bekend over de kwaliteit en omvang van de palliatieve zorg in Nederland.

Terwijl het werkveld palliatieve zorg aangeeft dat hier wel degelijk behoefte aan is. We zijn dan ook trots om u de eerste uitgave van ‘Kerncijfers palliatieve zorg te presenteren. Hierin zijn cijfers verwerkt uit informatiebronnen zoals het Sterfgevallenonderzoek, CBS en IKNL-rapporten.

 

PZNL wil met deze Kerncijfers meer inzicht bieden en een bijdrage leveren aan de bewustwording van zorgverleners, bestuurders, beleidsmakers en ondersteuningsorganisaties ten aanzien van palliatieve zorg. Met als doel de zorg voor de patiënt in zijn laatste levensfase verder te ontwikkelen en verbeteren. Dit doen we natuurlijk niet alleen. Hiervoor werken we samen met veel partijen die betrokken zijn bij palliatieve zorg.

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.