Eisen palliatieve zorg in het ziekenhuis

Het SONCOS normeringsrapport van februari 2014 stelt eisen aan de inrichting van palliatieve zorg in de ziekenhuizen. Binnen drie jaar moet een ziekenhuis dat oncologische zorg biedt, beschikken over een multidisciplinair team palliatieve zorg.

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.