‘Elke dag moeten genieten, dat is natuurlijk ook niet normaal’

Verhaal van een palliatieve patient Door Jacques Voskuilen, verpleegkundig specialist Ondersteunende & Palliatieve zorg, Rijnstate

Onderstaand verhaal is een bewerking van een interview i.h.k.v. het onderzoek Levensvragen van palliatieve patiënten en het Ars moriendi model (2012).
Als je het leest neem dan eens de thema’s van het Ars moriendi model mee en kijk met welke thema ’s deze patiënt bezig is.

Lees hier het verhaal

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.