Hoelang heb ik nog te leven? Een belangrijke vraag voor veel patiënten in de palliatieve fase. Voor patiënten, en specifiek patiënten met een migratieachtergrond, brengt deze vraag vaak een groot dilemma met zich mee.

Hoewel geen enkele patiënt, familie of zorgverlener hetzelfde is, kunnen veel voorkomende kenmerken en behoeftes van specifieke groepen patiënten bijdragen aan het begrijpen van de hulpvraag en het verbeteren van de geboden zorg door zowel geestelijk verzorgers als andere zorgverleners. Lees hier verder over behoeftes en mogelijkheden.

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.