Binnen de gezondheidszorg zien we dat er door verschillende zienswijzen, waarden, culturen en religies soms wrijving en ethische dilemma’s ontstaan. Door middel van podcasts maken we (toekomstige) zorgverleners bewust van hun eigen denkpatronen. 

Zo krijgen ze inzicht in welke andere waarden en overtuigingen aan bepaalde keuzes of handelingen ten grondslag liggen. Hierdoor worden zorgmedewerkers geïnspireerd om buiten hun eigen kaders te denken door meerdere kanten te belichten van religieuze en culturele dilemma’s in de zorg. In deze 12-delige podcastserie bespreken we verschillende, veelvoorkomende en herkenbare casuïstiek. De inzichten zijn direct bruikbaar in de dagelijkse zorgpraktijk. Lees hier meer over de poscast

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.