Ethische vraagstukken in relatie tot het coronavirus

Met welke ethische vraagstukken krijgt u als professional te maken tijdens deze coronacrisis? En wat doet u daar vervolgens mee? Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Bioethiek vindt u inspiratie en tips om met deze dilemma’s om te gaan, samengesteld door ethici van de zeven UMC’s

Lees hier verder