De factsheet Diarree in de palliatieve fase is gereed!
De factsheet is opgesteld aan de hand van de resultaten van de knelpuntenenquête en vat de resultaten samen.
Ook kunt u in de factsheet teruglezen welke onderwerpen in ieder geval terug zullen komen in de herziene versie van de richtlijn Diarree in de palliatieve fase.

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.