Op vrijdag 3 februari 2023 heeft Wilma van der Scheer haar ambt aanvaard van bijzonder hoogleraar Leiderschap en Besturing in de Zorg met het uitspreken van een rede. Dat vierden wij met een symposium rond het thema gedeeld leiderschap. 

Gedeeld leiderschap

Gedeeld leiderschap gaat over hoe strategische verantwoordelijkheden tussen beroepsgroepen en professies te delen in plaats van het gebruikelijke verdelen van verantwoordelijkheden. Hoe geven managers en professionals samen invulling aan de strategische opgaven waar de zorg en de organisatie voor staan? Managers en professionals zijn niet de enigen die hierin een rol hebben. Er zijn vele belanghebbenden, van burgers tot politici. Welke rol is voor hen weggelegd? Hoe realistisch is gedeeld leiderschap?
 
In haar oratie behandelt Wilma van der Scheer de theorie en praktijk van gedeeld leiderschap. Hoe het wordt vormgegeven en wat dat aan vaardigheden vraagt. Op het niveau van de zorgverlening, in teams. Op het niveau van organisaties en tussen organisaties. En op het niveau van de samenleving, in de relatie tussen overheid, veldpartijen en andere maatschappelijke sectoren.

Ook op het afgelopen dinsdag gehouden symposium van O2PZ kwam dit gedeelde leiderschap ter sprake.
Lees hier de rede van Wilma van der Scheer, en bekijk dan ook de praatplaat gedeeld leiderschap.

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.