Geen kasplantje na succesvolle reanimatie

Het idee dat een oudere na een geslaagde reanimatie een grote kans heeft om als een kasplantje verder te leven, klopt niet. Uit onderzoek van het AMC blijkt op basis van recente Nederlandse gegevens dat 70-plussers die een hartstilstand overleven in veruit de meeste gevallen weer een normaal leven kunnen leiden. De resultaten zijn deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Resuscitation.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) gaf in 2013 de folder Informatie over (niet)-reanimeren uit. Hierin wordt gesuggereerd dat in de categorie 70-plus de helft van de overlevenden ernstige blijvende schade zullen ondervinden. Dit beeld is echter vooral gebaseerd op oudere buitenlandse cijfers.

Lees het verslag hier

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.