Als verpleegkundige of verzorgende ga je samen met jouw cliënt op zoek naar de juiste zorg of behandeling. Hoe doe je dat goed? In de nieuwe handleiding 'Samen beslissen in het verpleegkundig domein' beschrijven V&VN en Vilans hoe je samen beslissen toepast vanuit verschillende rollen: als primaire zorgverlener, besliscoach of lid van een multidisciplinair team.

Voor het eerst is duidelijk omschreven wat de verschillende rollen van verpleegkundigen en verzorgden zijn bij samen beslissen. De handleiding 'Samen beslissen in het verpleegkundig domein' gaat uit van drie rollen, waarin je als verpleegkundige of verzorgende mee te maken krijgt: 

  • als primaire zorgverlener 

  • als besliscoach 

  • als lid van een multidisciplinair team 

Niet in elke rol ben je op dezelfde manier met samen beslissen bezig. Zo stel je als primaire zorgverlener de verpleegkundige diagnose, terwijl je als besliscoach nog meer naast de patiënt of cliënt staat en het proces rondom samen beslissen bewaakt. In een multidisciplinair team treed je op als een vertegenwoordiger van de patiënt of cliënt. 

Download de handleiding in de bijlage

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.