Handreiking financiering palliatieve zorg 2020

Recent verscheen Handreiking financiering palliatieve zorg 2020. Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: ziekenhuis, thuis, hospice en verpleeghuis & palliatieve terminale unit. Met deze handreiking krijgt de professional inzicht in de structuur en regelgeving rondom financiering van de palliatieve zorg voor 2020.

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.