Het doel van deze handreiking is de zorgverlener zo goed mogelijk te ondersteunen door de structuur en regels rondom financiering van de palliatieve zorg voor 2023 op een rij te zetten en te koppelen aan mogelijkheden voor registratie en declaratie. Het is ook een platform voor de praktijk om de knelpunten die zorgaanbieders ervaren, bijvoorbeeld over financiering, te verzamelen en transparant te maken.

Belangrijkste wijzigingen 2023
•          NZa Facultatieve prestatie ‘Time to talk’
•          NZa experiment bekostiging transmurale palliatieve zorg, TAPA$-prestaties
•          Nieuwe zorgproducten voor de kinderpalliatieve zorg
•          Herziening van de Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis

Lees de handreiking in de bijlage

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.